Haberler

REHABİLİTASYON DÜNYASI ALMANYA’DA!

Rehabilitasyon Dünyası, ALFABE ENSTİTÜ adıyla şimdi Almanya’da! 

Alfabe Enstitü, Almanya’da yaşayan özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmak; günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olacak programlar, hizmetler ve danışmanlık sunarak, eğitim niteliğini arttırmayı amaçlayan özel eğitim hizmetidir.

 

Alfabe Enstitü Almanya’da yaşayan özel gereksinimli bireylere nitelikli danışmanlık ve terapi hizmeti sunmak amacıyla Köln merkezli kurulup olup;

 • Dil ve Konuşma Terapisi
 • Özel Eğitim
 • Ergoterapi
 • Fizyoterapi
 • Psikolojik Danışmanlık 

alanlarında hizmet verecektir. 

Alfabe Enstitü özel eğitim alanında önleyici, iyileştirici ve krize müdahale eden hizmetlerle, Almanya’daki Türk ailelerine kapsayıcı bir hizmet sunmak amacıyla Doğal ABA, EMA (Erken Müdahale Akademisi), PRODİS, AİLETEM (Aile Temelli Erken Müdahale) ve Hareket Dünyası sistemlerini kullanacaktır.

 

HİZMETLERİMİZ

DOĞAL ABA:

Otizme Amerikan Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezinin 23 Mart 2023 tarihinde yayınladığı rapora göre Amerika’da her 36 çocuktan 1’inin otizmli olduğu tahmin ediliyor. Otizm görülme sıklığı 2000 yılından günümüze %417 oranında bir artış göstermiştir. Bu ciddi ve korkutucu oranda artış karşısında otizmde daha nitelikli eğitimlerin sunulması, bilimsel dayanıklı metotların yaygınlaştırılması ve erken dönemde yoğun eğitim önem arz etmektedir. Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) gösteren çocukların eğitiminde etkililiği bilimsel olarak kanıtlanmış ve kanıta dayalı uygulama raporlarında yer verilen uygulamaları modüler bir yapı ile uygulanabilir hale getiren eklektik (yapılandırılmış-yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış) bir müfredattır. DOĞALABA OSB alanında uzun yıllardır araştırma yürüten, ders ve seminerler veren, bu alanda teorik ve uygulamalı çalışan Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN’in liderliğinde Doç. Dr. Özlem TOPER, Özel Eğitim Uzmanı Öğr.Grv. Ali KAYMAK ve Özel Eğitim Uzmanı Öğr.Grv. Gökhan İNCE tarafından oluşturulmuştur. Müfredatın uygulanma, eğitim ve süpervizyon süreci bu ekip tarafından yürütülmektedir.

Doğal ABA Otizmde Kanıta Dayalı Müdahale, erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde ellisinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabilmekte, gelişim sağlanabilmekte, büyük ilerleme kaydedilmekte ve hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmayabilmektedir.

EMA (ERKEN MÜDAHALE AKADEMİSİ):

Bir çocuğun en hassas ve kritik dönemlerinin özellikle ilk yıllarda olması nedeniyle erken müdahaleye oldukça erken başlanması gerekmektedir. Öğrenme, bir ölçüde çevresel etkiler ile şekillenmekte; dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, ağır derecede yetersizliği olan risk altındaki çocukların gelişimi ağır ve öğrenmeyi olumsuz etkilemektedir.
Bir çocuğun ortam ve erken deneyimleri, özellikle derecesi gelişim ve öğrenme üzerinde önemli derecede etkilidir. Erken Müdahale Akademisi (EMA) erken çocukluk alanında uzun yıllardır araştırma yürüten, ders ve seminerler veren, bu alanda teorik ve uygulamalı çalışan Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN’in liderliğinde Arş. Gör. Uğur Onur GÜNDEN, Özel Eğitim Uzmanı Öğr.Grv. Ali KAYMAK ve Özel Eğitim Uzmanı Öğr.Grv. Gökhan İNCE tarafından oluşturulmuştur. Müfredatın uygulanma, eğitim ve süpervizyon süreci bu ekip tarafından yürütülmektedir.

Erken Müdahale Akademisi (EMA) zorunlu ilkokul döneminden öncesini kapsayan, 0-78 ay dönemindeki gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki çocuklara bireysel ve grup eğitimi sunmak, EMA sistemine dahil olan çocukların ailelerini eğitsel/psikolojik desteklemek ve EMA sistemindeki eğitimci/uzmanların mesleki gelişimini desteklemek amacıyla kapsamlı hizmetler sunan bir erken müdahale sistemidir.

 

PRODİS:

Yüzyıllardır bazı çocuklar geleneksel yöntemlerle sağlanan eğitimden fayda sağlayamamaktadır. Bu çocukların bazılarının eğitimden faydalanamamasının nedeni çocuktaki işitme yetersizliği, görme yetersizliği ya da zihinsel yetersizlik gibi durumlar olabilmektedir. Fakat bazı çocuklarda dışardan görünebilen belirgin herhangi bir yetersizlik olmamasına ve bu çocukların zeki olmalarına rağmen öğrenmede zorlandıkları görülebilmektedir. Dolayısıyla öğrenme sürecinde zorlanan çocuklar eğitim sisteminden çıkmaya zorlanmaktadır. Yani geleneksel eğitim yaklaşımında öğrenmede zorluk yaşayan çocuklar her zaman vardı. PRODİS sistem danışmanlığı Dr. Öğr. Üyesi Tamer Aydemir tarafından yapılmaktadır.

 • PRODİS özel öğrenme güçlüğü olan çocuklara bilimsel dayanaklı müdahaleler sağlamayı hedefleyen özel eğitim kurumlarına eğitsel materyal, öğretmen eğitimi ve kurumsal danışmanlık sağlama sistemidir.
 • PRODİS disleksi, disgrafi ve diskakuli yaşayan öğrencilerle çalışacak öğretmenlere ve kurumlara profesyonel destek sağlamaktadır.
 • PRODİS kapsamında eğitsel materyaller, öğretmen eğitimi ve kurumsal danışmanlık alanında uzman öğretim üyeleri tarafından sağlanmaktadır.
 • Alan uzmanı öğretim üyeleri tarafından çevrimiçi ve yüz yüze eğitimler sağlanmakta

Bir öğrenme problemini erken teşhis etmek ve tedavi etmek, bir çocuğun sınıf arkadaşlarının önemli ölçüde gerisinde kalmadan önce öğrenme stratejileri kazanmasını sağlar. Öğrenme güçlüğü tedavisi ayrıca özgüven sorunları, duygusal veya davranışsal sorunlar gibi diğer mücadeleleri de en aza indirebilir veya önleyebilir.  

 

HAREKET DÜNYASI:

 • Koordinasyonu ve dengeyi geliştirir: Hareket eğitimi, otizmden etkilenen çocukların koordinasyonunu ve denge becerilerini geliştirir ve onların daha kontrollü hareket edebilmelerine yardımcı olur.
 • Etkinlikte Kalış Süresini Arttırmaya Yardımcı Olur: Hareket eğitimi, otizmden etkilenen çocukların etkinlikte kalış süresini arttırmaya yardımcı olur ve onların dikkatini toplayabilmelerine kolaylaştırır.
 • Dikkat ve Konsantrasyon: Hareket eğitim programlarına düzenli katılım göstermek, çocukların dikkat süresini artırmaya yardımcı olur.
 • Öğrenme ve Bellek: Hareket eğitimine düzenli katılım, yeni öğrenilen becerilerde kalıcılık sağlar.
 • Hafızayı geliştirir: Hareket eğitimi sayesinde çocukların hafıza kapasiteleri artar. Özellikle düzenli olarak yapılan oyunlar ve etkinlikler, çocukların hafızalarını güçlendirir ve öğrendiklerini daha kolay hatırlamalarını sağlar.
 • Hafızayı geliştirir: Hareket eğitimi sayesinde çocukların hafıza kapasiteleri artar. Özellikle düzenli olarak yapılan oyunlar ve etkinlikler, çocukların hafızalarını güçlendirir ve öğrendiklerini daha kolay hatırlamalarını sağlar.
 • Öğrenmeyi Kolaylaştırır: Hareket eğitimi sayesinde çocuklar daha iyi anlar ve öğrenirler. Özellikle bedensel etkinlikler sırasında çocukların dikkatleri daha yoğundur ve bu sayede öğrendikleri bilgileri daha kolay hatırlar ve anlar.
 • İletişim becerilerini geliştirir: Hareket eğitimi sırasında çocuklar arkadaşlarıyla veya eğitmenleriyle etkileşim içinde olurlar. Bu sayede iletişim becerileri gelişir ve çocuklar arkadaşlarıyla daha iyi iletişim kurma becerisi kazanırlar.
 • Düşünme becerilerini geliştirir: Hareket eğitimi sırasında çocuklar yeni hareketleri öğrenirler ve bu hareketleri nasıl yapacaklarını düşünürler. Bu sayede düşünme becerileri gelişir ve çocuklar daha kreatif hale gelirler.
 • Özgüveni geliştirir: Hareket eğitimi sayesinde çocuklar kendi bedenlerini daha iyi tanır ve kontrol edebilirler. Bu sayede çocukların özgüvenleri artar ve başarılı olma duygusu gelişir.

 

ALMANYA’DA YAŞAYAN TÜRK AİLELER İÇİN TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM FIRSATI

Hürriyet gazetesinin 24 Ocak 2022 tarihli haberine göre; Avrupa’da yalnızca logopedi (dil konuşma) ve ergoterapi uygulandığını söyleyen aileler, Türkiye’de durumun çok daha farklı olduğunu ve Türkiye’deki yöntemlerin sonuç verdiğini ifade ediyor. Avrupa’da haftanın 1 günü, 45 dakika logopedi ya da ergoterapi yöntemiyle yapılan terapilerin aksine Türkiye’de bireysel eğitimler, at terapileri, yüzme gibi pek çok farklı yöntemle uygulanıyor. Bu yöntemlerle çocukların göz kontağını daha kısa sürede kurduğu ve odaklarının arttığı gözleniyor. Türkiye’deki uzmanlar da ergoterapi ve logopedi gibi yöntemlerin destekleyici terapiler olduğunu ancak asıl olanın bireysel eğitimler olduğunu savunuyor. Özel gereksinimli bireyin tanılamasında karşılaşılan, eğitim hizmeti alma ve sonuçlandırılmasında devam eden güçlükler; geçerli değerlendirmede bireyin kültür ve dil farklılıkları olduğu kadar iletişim ve davranış özelliklerindeki farklılıklar da göz önünde bulundurulmalıdır. Bireyin kültür, dil, iletişim ve davranışlar gibi özelliklerinin göz önünde bulundurulmaması yapılacak değerlendirmeyi geçersiz kılabilir. Bu nedenle disiplinler arası bir ekip tarafından bireyin, gereksinimlerinin ve koşullarının çok yönlü olarak değerlendirilmesi gerekir. 

Uyumsal becerilerde sınırlılıklar, bireyin yaşıtlarının bulundukları tipik çevre koşullarında geçerlidir ve bireyin yardıma olan gereksinimi ile ilişkilidir. Bireyin yaşıtlarının bulunduğu tipik çevre koşulları, bireyin yaşıtlarının genel olarak yaşadıkları, öğrendikleri, çalıştıkları ve etkileşimde bulundukları ev, yakın çevre, okul, iş ve diğer ortamları ifade etmektedir. Yaşıt kavramı aynı zamanda bireylerin aynı kültür ve dil geçmişine sahip oldukları anlamını taşımaktadır.

 

ALFABE ENSTİTÜ’NÜN TÜRKİYE’DEKİ AYRICALIKLARI

 

Uyumsal becerilerde sınırlılıkların belirlenmesi, bireyin gereksinim duyduğu hizmetleri ve çevrenin sunduğu yardımları içeren yardımların analizi ile birlikte ele alınmaktadır. Tüm bunlar Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlar için dezavantajları kapsamaktadır. Almanya’da açılacak olan Alfabe Enstitü ile Türk vatandaşlarımızın kültür, dil, iletişim ve davranışsal açıdan engel olan sorunları ortadan kaldıracak ve dezavantajlı ve özel gereksinimi olan bireye daha nitelikli şekilde hizmet edecektir.

 

İçki ve sigara satışı yasak kapsamı genişletildi

Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle birlikte alkol ve tütün ürünleri satışının yasak olduğu yerlerin kapsamı genişletildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışına ve sunumuna ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yaptı. Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerdeki alkol ve tütün satışı yasağı, bu yerlerin “eklentileri, açık alanları […]

Read More

FED Başkanı Powell’ın piyasalara verdiği mesajlar

ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed beklentiler dahilinde politika faizini sabit tuttu ancak enflasyonla mücadele kapsamında bu yıl bir kez daha faiz artıracağı tahmininde bulundu. Fed Başkanı Jerome Powell, gerekli görmeleri halinde para politikasında sıkılaşmanın devam edeceğini söyledi. Fed, Çarşamba günü açıkladığı kararla politika faiz aralığını yüzde 5,25-5,50’de sabit tuttu. […]

Read More

Ekonomistlerin faiz tahminleri

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantı sonrası TSİ 14.00’te faiz kararı açıklanacak. Merkez Bankası, Hafize Gaye Erkan’ın göreve atanması sonrası faiz indirimi sürecine 27 ay sonra son vermiş, son 3 PPK toplantısında politika faizini yüzde 16,5 artırmıştı. Politika faizi, Haziran ayında 650 baz puan artışla yüzde […]

Read More